Peritus - Speed School, ul. Zgoda 5, 00-018 Warszawa, tel. 606-621-488, 22 423-23-24 biuro@speak.com.pl Uczymy skutecznie mówić już w 6 językach!

Zasady płatności

-) płatności dokonujemy do 5 dnia miesiąca, którego dotyczy płatność
-) w przypadku dokonywania opłat przelewem Słuchacz zobowiązany jest do okazania potwierdzenia wpłaty.
-) płaty wnoszone są według aktualnie obowiązującego cennika, który jest dostępny w biurze Szkoły przy ul. Zgoda 5 oraz na stronie internetowej.

-) płat za kurs dokonuje się z góry za wszystkie spotkania przewidziane przez Szkołę w danym czasie (najkrócej jeden miesiąc, najdłużej za 3 miesięce).
-) słuchacze zobowiązani są do terminowego uiszczenia opłat za kurs.
-) w przypadku gdy zwłoka w opłacie przekroczy 30 dni Szkoła może przekazać dane dłużnika firmie windykacyjnej.
-) niewykorzystane przez Słuchacza lekcje nie podlegają odliczeniom, Szkoła nie dokonuje zwrotu pieniędzy za takie lekcje.
-) w przypadku wniesienia opłaty długoterminowej i przerwania kursu Słuchaczowi nie przysługuje zwrot kosztów za niewykorzystane lekcje.
-) słuchacz może ubiegać się o zwrot opłat za niewykorzystane lekcje tylko wówczas, gdy grupa do której uczęszczał, została rozwiązana, a żadna z proponowanych mu nie odpowiada.
-) po odbiór rachunków należy zgłaszać się do siedziby Szkoły przy ul. Zgoda 5
-) osobom, które wnoszą opłatę za więcej niż jeden miesiąc przysługują rabaty określone w cenniku.

W sprawach dotyczących płatności można kontaktować się telefonicznie pod numerami telefonów: 606-621-488 bądź drogą emailową Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.