Peritus - Speed School, ul. Zgoda 5, 00-018 Warszawa, tel. 606-621-488, 22 423-23-24 biuro@speak.com.pl Uczymy skutecznie mówić już w 6 językach!

Pytanie 3. Jaka jest częstotliwość zajęć?

W przypadku lekcji grupowych jest to zazwyczaj system 2x2 w tygodniu (2 spotkania po 2 lekcje 50-minutowe).