Peritus - Speed School, ul. Zgoda 5, 00-018 Warszawa, tel. 606-621-488, 22 423-23-24 biuro@speak.com.pl Uczymy skutecznie mówić już w 6 językach!

Pytanie 9. A co z nauką gramatyki?

Gramatyka nauczana jest w Metodzie Speak Direct Method dokładnie w ten sam sposób jak słownictwo: dane zagadnienie gramatyczne jest najpierw wprowadzane przez lektora (przedstawiane i wyjaśniane), następnie powtarzane przez uczniów i zaraz potem ćwiczone w praktyce poprzez użycie w pytaniach i odpowiedziach. Jest to najskuteczniejszy i najszybszy sposób nauki.