Peritus - Speed School, ul. Zgoda 5, 00-018 Warszawa, tel. 606-621-488, 22 423-23-24 biuro@speak.com.pl Uczymy skutecznie mówić już w 6 językach!

Pytanie 8. Jaki poziom zaawasnowania w danym języku obcym osiąga kursant po przejściu wszystkich etapów metody Speak Direct Method?

Po przejściu całości kursu z poszczególnych języków podanych w naszej ofercie uczeń opanuje słownictwo i zakres gramatyczny na poziomie odpowiadającym poziomowi pierwszego egzaminu państwowego w danym języku:
poziom egzaminu FCE w języku angielskim
poziom egzaminu ZD w języku niemieckim
poziom egzaminu DELF w języku francuskim
poziom egzaminu DELE BASICO w języku hiszpańskim
poziom egzaminu CILS w języku włoskim
poziom egzaminu TRIKI w języku rosyjskim