SPEAK.pl Direct Method

Uwaga, otwiera nowe okno.  Email

direct method books english

ATUTY PODRĘCZNIKÓW DO METODY SPEAK.PL DIRECT METHOD ® ENGLISH:
- nowoczesne słownictwo dotyczące aktualnych zagadnień z życia codziennego
- każde nowo poznane słowo ma dodane tłumaczenie na język polski oraz transkrypcję fonetyczną z podziałem na wymowę brytyjską i amerykańską, tam gdzie mogą występować różnice
- nowość!! krótkie teksty, które przedstawiają użycie nowo poznanych słów w ich naturalnym kontekście
- międzynarodowy angielski – nie zawężamy języka jedynie do British albo American English, w naszych podręcznikach jest praktyczny język mówiony
- ciekawe i naturalne pytania, napisane współczesną angielszczyzną
- obok tradycyjnych szablonowych pytań zamkniętych materiał zawiera także pytania otwarte dopuszczające różnorakość odpowiedzi i dające uczniowi możliwość budowania własnych konstrukcji zdaniowych
- nowość!! oprócz automatycznego odpowiadania na pytania uczymy także automatycznego budowania pytań do podanych odpowiedzi
- przejrzysty układ materiału
- ćwiczenia gramatyczne oraz dostęp do platformy e-learningowej dla bardziej wnikliwego zgłębiania gramatyki
- każdy podręcznik zaopatrzony jest w płytę CD z nagranym materiałem
- podręczniki posiadają  indeks nowych słówek oraz omówionych zagadnień gramatycznych
- zdecydowanie większa liczba pytań i odpowiedzi na przećwiczenie grupy nowych słówek niż w innych podręcznikach do nauki metodą bezpośrednią, jakie można znaleźć na rynku
- większy zakres materiału – 9 podręczników, zamiast 5 lub 6 w podręcznikach innych wydawnictw
- materiał przygotowujący do egzaminu TOEIC
- nauka z naszymi podręcznikami zapewnia maksymalne wykorzystanie czasu lekcji; słuchacz zmuszony jest do skupienia uwagi w maksymalnym stopniu podczas zajęć,

zobacz przykładową książkę:

SPEAK.PL DIRECT METHOD ® ENGLISH

 

 

Share