Metoda Callana - Warszawa, Callan Method w Warszawie

Uwaga, otwiera nowe okno.  Email

O zasadach działania Metody Callana (Callan Method) można by napisać oddzielną książkę, żeby jednak przybliżyć ją Państwu pokrótce wybraliśmy to co najważniejsze. Podstawową cechą metody jest to, że student mówi i słucha czterokrotnie więcej w czasie lekcji, niż stosując jakąkolwiek inna formę nauki języka. W związku z tym uczy się on w czterokrotnie krótszym czasie niż jest to możliwe przy innych metodach.

Dim lights Embed Embed this video on your site

Callan Method - Czterokrotnie skrócony czas nauki
Wg Uniwersytetu Cambridge przeciętny student uczący się języka angielskiego w przeciętnej szkole na świecie potrzebuje 350 godzin nauki (4 lata akademickie) aby osiągnąć poziom egzaminu Cambridge Preliminary English Test (egzamin o stopień niższy od First Certificate). Metoda Callana pozwala osiągnąć ten poziom po ok. 80 godzinach (1 rok akademicki). Dla osiągnięcia poziomu Cambridge First Certificate potrzeba około 160 godzin. Jak łatwo wyliczyć jest to czas czterokrotnie krótszy niż tradycyjnie. Zwykle, dla ostatecznej pewności zdania egzaminu, zostawia się tu szacunkowo margines:

25% - na spóźnienia i opuszczanie zajęć
25% - jeżeli język ojczysty studenta nie jest pochodzenia łacińskiego lub germańskiego
10% - jeżeli student lub nauczyciel jest z natury powolny
10% - jeżeli student nie uczęszcza na zajęcia 5 razy w tygodniu
10% - jeżeli student uczęszcza na 2 lekcje w 1 dniu (jedna za drugą).

Nawet przy uwzględnieniu powyższych czynników czas nauki nie powinien być dłuższy niż 240 godzin, co jest ilością rekordową jeśli chodzi o czas przygotowania do egzaminu FC w porównaniu z innymi metodami.

Dyrektor jednej z najstarszych i największych szkół w Londynie przyznał, że podczas swojej 38-letniej praktyki nie spotkał studenta, który zdał egzamin Cambridge First Certificate studiując krócej niż 400 godzin. Gdyby student Callana potrzebował na przygotowanie się do tego egzaminu aż 400 godzin uważany byłby za szczególnie wolnego.

Kolejność uczenia się: ucho, usta, oko, ręka
Metoda Callana zachowuje naturalne 4 etapy, których prawidłowo zachowana kolejność ma ogromne znaczenie w nauce języka obcego. Zamiast tracić czas na bezmyślne przepisywanie z tablicy szeregów słówek (nie znając ich brzmienia i sposobu ich wymawiania) student najpierw słyszy nowe słówko gdy wymawia je lektor, potem sam je wymawia odpowiadając na pytanie lektora, następnie poznaje jego pisownię podczas czytania, aż w końcu uczy się je pisać w czasie licznych dyktand.

Student uczy się więcej niż mu się zdaje
Podczas nauki Metodą Callana wykorzystywane są partie mózgu odpowiedzialne za podświadome uczenie się. Szybkość pozwala na wyuczenie przez ucznia refleksów w mówieniu po angielsku, stąd uczeń po pewnym czasie jest w stanie "wypalić" odpowiedź na zadane pytanie zanim świadomie zda sobie z tego sprawę. Szybkość zapobiega też formułowaniu odpowiedzi w języku polskim a dopiero potem tłumaczeniu jej w myślach na język angielski. Uczeń zaczyna myśleć bezpośrednio po angielsku bo na polski po prostu nie ma czasu.

12 600 słów na godzinę
Nauczyciele w szkole Callana mówią do studentów z szybkością około 240 słów na minutę (dwukrotnie szybciej niż w innych metodach). Jeśli nawet uwzględnimy fakt,że student daje odpowiedzi w nieco wolniejszym tempie to i tak prędkość rozmowy nauczyciela ze studentami w czasie lekcji wynosi 210 słów na minutę. W konsekwencji student słyszy 12600 słów, mówionych czy to przez nauczyciela czy też przez innych studentów, w ciągu godziny. W innych metodach jest to liczba tylko około 300 słów. Podczas słuchania większej ilości słów w klasie i używania samemu większej liczby słów, student uczy się oczywiście znacznie szybciej, faktycznie cztery razy szybciej.

Pokonaj swoją nieśmiałość
Niekwestionowaną zaletą Metody Callana jest pokonywanie nieśmiałości studenta. Wielu studentów uczących się języka obcego obawia się mówić. W Metodzie Callana opartej w większości na pracy ustnej (95% lekcji), polegającej na zadawaniu pytań i dawaniu odpowiedzi na nie, student zmuszony jest do mówienia, w konsekwencji szybko pokonuje swój lęk.

Słaba pamięć pokonana przez regularną powtórkę
Największymi wrogami uczenia się są nuda i słaba pamięć. Metoda Callana z łatwością pokonuje nudę dzięki szybkości, a słabą pamięć przy pomocy powtórek. Powtarzanie wszystkiego cztery czy pięć razy gwarantuje nie tylko płynność mówienia i rozumienia, ale i trwałe zapamiętanie świeżo zdobytej wiedzy (bez względu na to jak słabą pamięcią uczeń dysponuje).

Dlaczego szybkość w uczeniu angielskiego jest potrzebna
Poprawność i dokładność są ważne w nauce języka, szczególnie w nauce pisania, lecz prędkość jest absolutnie zasadnicza w mówieniu i rozumieniu. Jak większość automatycznych odruchów, język związany jest ściśle z prędkością, a szczególnie rozumienie musi odbywać się z określoną minimalną prędkością. Czytać, pisać czy mówić można z charakterystyczną dla siebie prędkością, byleby nie przesadnie małą natomiast słuchanie i rozumienie musi następować natychmiastowo. Spiker w radiu, telewizji czy w kinie nie zacznie mówić wolniej, tak abyśmy mogli go zrozumieć. Student musi posiąść umiejętność zrozumienia języka angielskiego z minimalną prędkością 180 słów na minutę.

Mówienie jak najszybciej
Jednym ze sposobów, w jaki Metoda Callana maksymalizuje czas poświęcony na mówienie i koncentrację studentów polega na tym, iż od pierwszej lekcji nauczyciel mówi do studentów z prędkością od około 200 do 240 słów na minutę. Oznacza to, iż tok konwersacji jest znacznie szybszy niż podczas normalnej rozmowy, kiedy używamy około 150 do 180 słów na minutę. To niezwykle szybkie tempo nauczycieli Callana skutecznie zapobiega znużeniu, zmusza do skupienia się, ogranicza możliwość tłumaczenia wszystkiego na język ojczysty oraz pozwala na usłyszenie większej ilości słów, częściej powtarzanych. Ułatwia im to zrozumienie języka angielskiego poza szkołą, a ostatecznie przyśpiesza proces nauki.

Oczywiście student nie mówi tak samo szybko jak nauczyciel, prędkość jego wypowiedzi odbywa się w tempie normalnej konwersacji.

Prędkość ma swe źródło w regularnych powtórkach materiału
Sposobem w jaki Metoda Callana osiąga tak duże tempo w mówieniu i rozumieniu jest regularne zadawanie tych samych pytań każdego dnia, aż do momentu kiedy każdy student będzie rozumiał i odpowiadał z dobrą prędkością. Ów kluczowy moment następuje zwykle po czterech lub pięciu powtórkach.

Refleks
Uczenie się obcego języka jest, podobnie jak nauka gry na fortepianie czy pisania na maszynie, przede wszystkim sprawą rozwinięcia szybkiego refleksu. Refleks w używaniu języka obcego związany jest bardziej z organami mowy niż mózgiem. Studenci powinni uczyć się mówić nie myśląc, bo na dłuższe zastanawianie się w konfrontacji z native spikerem nie będzie czasu.

Materiały
Przygotowanie się do egzaminu Cambridge First Certificate w tak rewelacyjnie krótkim czasie na jaki pozwala Metoda Callana nie odbywa się w jakiś wyimaginowany czy bliżej nie określony sposób. Jest ono efektem przejścia przez materiał zawarty w 5 podręcznikach opracowanych specjalnie dla Metody Callana. Etapy te są następujące:

Etap 1
Obejmuje 1/4 Książki nr 1 Metody - student zna 250 słów średnio po 10 godzinach nauki.

Etap 2
Połowa Książki nr 1 - student poznał 500 słów średnio po 20-tu godzinach nauki.

Etap 3
Obejmuje 3/4 Książki nr 1 Metody student poznał 750 słów średnio po 30-tu godzinach nauki.

Etap 4
Koniec Książki nr 1 student poznał 1000 słów średnio po 40-tu godzinach nauki. Jest to poziom odpowiadający egzaminowi Cambridge Key to English Test.

Etap 5
Połowa Książki nr 2 Metody - student poznał około 1250 słów średnio po 55-u godzinach nauki.

Etap 6
Koniec Książki nr 2 - Student poznał 1500 słów ? średnio po 70-ciu godzinach nauki. Egzamin Cambridge Preliminary przypada mniej więcej między etapami 6 i 7.

Etap 7
Połowa książki nr 3 Metody - student poznał 1750 słów średnio po około 85-ciu godzinach nauki.

Etap 8
Koniec Książki nr 3 - student opanował 2000 słów średnio po około 100-tu godzinach nauki.

Etap 9
Połowa Książki nr 4 - student poznał 250 słów średnio po około 115-tu godzinach nauki.

Etap 10
Koniec Książki nr 4 Metody - student poznał 3000 słów średnio po około 130-tu godzinach nauki.

Etap 11
Koniec Książki nr 5 - student poznał 4300 słów średnio po około 145-ciu godzinach nauki.

Etap 12
Zakończenie pracy nad przykładami egzaminów Cambridge z poprzednich lat. Student poznał więcej niż 4300 słów - osiągnął poziom Cambridge First Certificate średnio po 160-ciu godzinach nauki. Egzamin Cambridge First Certificate przypada pomiędzy Etapem 10 i 12. Książka nr 6 Metody Callana przygotowuje studenta do zdania egzaminu Cambridge Advanced English Certificate.

Wyżej wspomniane podręczniki maję charakter specjalistyczny. Są one niemal dokładnym odzwierciedleniem pracy, którą wykonuje się na zajęciach. Stąd student w czasie zajęć może spokojnie oddać się pracy ustnej i nie martwiąc się o zapisywanie zdobywanej wiedzy.

Dlaczego warto wybrać nas

1. Metoda pozwala na osiągnięcie poziomu Cambridge First Certificate 4 razy szybciej niż jakiekolwiek inne metody.

2. Koszty nauki są przez to 4-krotnie mniejsze.

3. Zadania domowe należą tu do rzadkości lub wcale ich nie ma.

4. Dzięki małym grupom uczeń bierze aktywny udział w lekcji i mówi średnio o 40% więcej niż w innych szkołach.

5. Metoda Callana (mająca swe początki w latach 60-tych) miała już okazję zostać wykorzystana i sprawdzona przez tysiące uczniów na całym świecie. Wiele międzynarodowych koncernów stosuje ją ze względu na skuteczność w szkoleniu swoich pracowników (FIAT, OLIVETTI, PHILIPS, PIRELLI, ETC.). Metoda uzyskała bardzo pozytywne opinie od największych autorytetów z dziedziny nauczania języka angielskiego.

6. Spośród osób stosujących Metodę Callana 95% studentów zdaje pozytywnie egzamin Cambridge First Certificate za pierwszym podejściem, podczas gdy międzynarodowa średnia wynosi 70%.

7. Metoda Callana pozwala na przerwanie nauki w dowolnym momencie i wznowienie jej po przerwie bez uszczerbku dla postępów w nauce.

8. Szkoła oferuje darmowe lekcje próbne - jeżeli po ich odbyciu student nie zdecyduje się na rozpoczęcie nauki.

9. Starannie dobrane egzaminy po każdym etapie nauki pozwalają na bieżąco sprawdzić postępy w przyswajaniu języka.

10. Oferujemy dogodne formy płatności.

Share